• ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 5 بعدازظهر
EnglishPersian

پلاستیک مهندسی

تبریک نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱ توسط مدیر عامل
تبریک نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱ توسط مدیر عامل
14 فروردین
اخرین روز از پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
اخرین روز از پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
23 بهمن
گزارش از سومین روز از پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
گزارش از سومین روز از پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
21 بهمن